Objednejte si bezplatnou technickou prohlídku,
v rámci které Vám navrhneme optimální technické a cenové řešení odvodu spalin.
Obnova komínů Vložkování komínů Frézování komínů Komínové nástavce

Vložkování komínů

Vložkování komínů

Profesionálové v oblasti obnovy komínů

Navrhujeme a současně realizujeme vhodná řešení odvodu spalin do volného ovzduší pro rodinné a bytové domy, rekreační, průmyslové a jiné objekty, ve kterých se můžete s komíny setkat. Veškeré práce provádíme tak, aby splňovaly české a evropské technické normy, příslušná technická pravidla a předpisy. Náš systém řízení kvality zaručuje dokonalou a kvalitně odvedenou práci. Vysoká odbornost našich pracovníků garantuje kvalitní provedení dodávek. Přinášíme ideální technické řešení ušité přímo na míru. Na všechny naše komíny poskytujeme garanci pět až třicet let, dle zvoleného systému.

Vložkování komínů
S výsledky naší práce budete spokojeni. Zajímají Vás další informace o naší společnosti?

Navrhneme optimální řešení

Objednejte si bezplatnou technickou prohlídku Vašeho komínu. Naše služby Vám sníží provozní náklady, komíny pod naším dohledem zajistí pohodu Vašeho domova.

Obnova komínů

Obnova komínů je komplexním řešením rekonstrukce spalinové cesty od návrhu spalinové cesty po výchozí revizi. Páteř obnovy tvoří především vložkování komínů, nejrozšířenější způsob rekonstrukce. Mezi nejpoužívanější materiály patří korozivzdorná ocel, plast a keramika.

Rekonstrukce komínu vyvložkováním je podmíněna velikostí stávajícího komínového průduchu, proto další nezbytnou součástí obnovy komínů je frézování komínů. Tato metoda umožňuje zvětšení průměru komína bez nutnosti bourání komínového zdiva. Před zahájením montáže musí být proveden průzkum komínového průduchu určeného k vyvložkování.

Obnova komínů s kvalitními materiály

Vložkování komínů
Nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je korozivzdorná ocel. V závislosti na tloušťce stěny spalinové cesty a typu použité oceli jsou pevné a ohebné kovové vložky určeny pro komíny s přirozeným tahem (tlaková třída N), komíny přetlakové a vysokopřetlakové (tlaková třída P a H), pro komíny plánovitě provozované v suchém (D) nebo mokrém (W) provozním režimu a pro odvod spalin od spotřebičů na plynná paliva, tekutá paliva (LTO a kerosin), na dřevo, na uhlí a rašelinu.

Vložkování komínů
Plastové komínové vložky se používají pro odvod spalin od kondenzačních zdrojů tepla do volného ovzduší s maximální teplotou spalin ve spalinovém hrdle 120 °C, což umožňuje podtlakový i přetlakový provoz.

Třetím nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je keramika. Tenkostěnné keramické vložky mohou odvádět spaliny od spotřebičů na plynná, olejová nebo pevná paliva. Keramické komínové systémy mohou být provozovány v suchém i mokrém režimu, jako komíny s přirozeným tahem nebo přetlakové. Keramické vložky jsou vhodné především pro pevná paliva.

V rámci obnovy komínů používáme výrobky renomovaných firem. Volba komínového systému závisí především na typu spotřebiče paliv. Některé z komínových systémů mají univerzální využití, což Vás zbavuje závislosti na jenom druhu paliva a nutnosti drahé rekonstrukce při výměně spotřebiče paliv.
Home | O nás | FAQ | Užitečné odkazy | Právní předpisy | Ke stažení | Pracovní příležitosti