Objednejte si bezplatnou technickou prohlídku,
v rámci které Vám navrhneme optimální technické a cenové řešení odvodu spalin.
Služby Měření emisí Revize komínů Kontroly komínů

Revize komínů

Revize komínů

Revize spalinové cesty


Revize spalinové cesty se provádí:
  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  • po komínovém požáru,
  • při vzniku trhlin nebo podezření na výskyt trhlin.

Revizi spalinové provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem. O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3, nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Revize spalinové cesty se skládá z fyzické kontroly a ověření provozuschopnosti spalinové cesty (zkouška komínového tahu kouřem, zkouška těsnosti komína kouřem nebo zkouška plynotěsnosti - tlaková zkouška). Dokončená spalinová cesty musí být opatřena identifikačním štítkem.

Home | O nás | FAQ | Užitečné odkazy | Právní předpisy | Ke stažení | Pracovní příležitosti