Objednejte si bezplatnou technickou prohlídku,
v rámci které Vám navrhneme optimální technické a cenové řešení odvodu spalin.
Prodej Pevné komínové vložky Ohebné komínové vložky Kamnové roury

Pevné komínové vložky

Pevné komínové vložky

Kvalitní pevné komínové vložky z korozivzdorné oceli za přijatelnou cenu

Potřebujete komínové vložky a zároveň dáváte přednost kvalitě za přijatelnou cenu? Dodáme Vám komínové vložky a tvarovky z korozivzdorné oceli ve všech standardních i nestandardních průměrech. Veškeré komínové komponenty jsou certifikované pro odvod spalin od spotřebičů na plynná paliva, kapalná a pevná paliva.

Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

Pevné kovové komínové vložky, tvarovky a pevné kouřovody se dle ČSN EN 1856-2 používají na odvod spalinových plynů od spotřebičů paliv do venkovního ovzduší. Pevné kovové vložky mohou být použity jako komínové vložky pro renovaci nebo adaptaci stávajících komínů a jako komínové vložky individuálních komínů. Pevné kovové komínové vložky, tvarovky a kouřovody lze využít při rekonstrukcích komínů nebo při stavbě nových komínů v rodinných domech, v bytových domech, v rekreačních, v průmyslových a jiných objektech a pro připojování spotřebičů paliv na komíny. Sortiment komínových vložek, komínových tvarovek a dílů příslušenství umožňuje bez mechanických úprav dílů stavebnicovým způsobem sestavit celou libovolnou spalinovou cestu nebo jen kouřovod či komín.


Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme s výběrem

Pro radu a přesnou kalkulaci volejte 733 723 812Vlastnosti výrobní řady pro plynná paliva

Pevné komínové vložky
Označení výrobku podle ČSN EN 1856-2:
Kovová pevná komínová vložka - EN 1856-2 - T400 - N1 - W - Vm - L50060 - O
Kovová pevná komínová vložka - EN 1856-2 - T400 - N1 - W - Vm - L50050 - O
Kovová pevná komínová vložka - EN 1856-2 - T400 - N1 - D - Vm - L20060 - O
Kovová pevná komínová vložka - EN 1856-2 - T400 - N1 - D - Vm - L20050 - O

Povolené palivo: plynná paliva (obsah síry ≤ 50 mg/m3)

Typ materiálu:
ČSN EN 1856-2 typ materiálu 50, ČSN 10088-1 1.4404 (nebo 1.4571)
ČSN EN 1856-2 typ materiálu 20, ČSN 10088-1 1.4301 (pouze pro suchý plyn)
Tloušťka stěny komínové vložky [mm]: 0,6 mm nebo 0,5 mm

Jmenovitá délka komínových vložek [m]: 1 m, 0,5 m a 0,3 m. Tolerance rozměrů je ± 5 mm
Délka hrdla [mm]: 60 mm. Tolerance rozměrů je ± 2 mm.

Odolnost vůči vyhoření sazí: O
Plynotěsnost: N1
Tepelný odpor: 0,00 m².K/W-1
Odolnost proti difuzi vodní páry: ano
Odolnost vůči průniku kondenzátu: W pro typ oceli ČSN 10088-1 1.4404 a D pro typ oceli ČSN 10088-1 1.4301
Tlaková ztráta: 0,001 m (průměrná hodnota střední drsnosti r podle ČSN EN 13384-1)

Odolnost vůči korozi: Vm-L50060, Vm-L50050, Vm-L20060, Vm-L20050
Mrazuvzdornost: ano
Odolnost proti tepelnému rázu: ano
Jmenovitá provozní teplota [ºC]: 400 (teplotní třída T 400)
Pevnost v tlaku: maximální zatížení: ekvivalent pro 25 m vložek
Pevnost v tahu za ohybu: pevnost v tahu: maximální zatížení zavěšené vložky: ekvivalent pro 2 m

Minimální průměr šachty [mm]: D (vnější průměr komínové vložky) + 20 mm


Vlastnosti výrobní řady pro pevná paliva

Pevné komínové vložky
Označení výrobku dle ČSN EN 1856-2:
Kovová pevná komínová vložka - EN 1856-2 - T400 - N1 - D - Vm - L50100 - G
Kovová pevná komínová vložka - EN 1856-2 - T400 - N1 - D - Vm - L50080 - G

Povolené palivo:
plynná paliva, tekutá paliva (LTO o obsahu síry > 0,2 hmotnostních % a kerosin
o obsah síry ≥ 50 mg/m3), dřevo (pro otevřené topeniště i uzavřené topeniště), uhlí a rašelina.

Typ materiálu:
ČSN EN 1856-2 typ materiálu 50, ČSN EN 10088-1 1.4404 (nebo 1.4571)
Tloušťka stěny komínové vložky [mm]: 1 mm nebo 0,8 mm

Jmenovitá délka komínových vložek [m]: 1 m, 0,5 m a 0,3 m. Tolerance rozměrů je ± 5 mm
Délka hrdla [mm]: 60 mm. Tolerance rozměrů je ± 2 mm.

Odolnost vůči vyhoření sazí: G
Plynotěsnost: N1
Tepelný odpor: 0,00 m². K/W-1
Odolnost vůči průniku kondenzátu: D
Tlaková ztráta: 0,001 m (průměrná hodnota střední drsnosti r podle ČSN EN 13384-1)
Odolnost vůči korozi: Vm-L50100, L50080, L40100, L40080
Mrazuvzdornost: ano
Odolnost proti tepelnému rázu: ano
Provozní teplota [ºC]: 400
Pevnost v tlaku: maximální zatížení: ekvivalent pro 25 m vložek
Pevnost v tahu : pevnost v tahu: maximální zatížení zavěšené vložky:
ekvivalent pro 2 m
Pevné komínové vložky


Minimální průměr šachty [mm]: D (vnější průměr komínové vložky) + 20 mm


Sortiment komínových vložek, komínových tvarovek a dílů příslušenství umožňuje bez mechanických úprav dílů stavebnicovým způsobem sestavit celou libovolnou spalinovou cestu nebo jen kouřovod či komín. Komínové tvarovky a díly příslušenství komínů lze použít v i kombinaci s ohebnými komínovými vložkami.

Přehled prodávaných komínových vložek a tvarovek:
  • pevná komínová kruhového průřezu: jmenovitý průměr (vnitřní průměr) komínových vložek je 100 - 500 mm. Tolerance rozměrů je ± 5 mm. Jmenovitá délka komínových vložek je 1 m, 0,5 m a 0,3 m. Tolerance rozměrů je ± 5 mm. Stavební délka komínových vložek (jmenovitá délka po odpočtu délky hrdla) je 0,94 m, 0,44 m a 0,24 m. Každý díl je opatřen na horním konci roztaženým hrdlem o délce 60 mm umožňujícím zasouvání trubkových dílů do sebe.
  • T kus (díl sopouch, 90°, 85° a 45°): komínová tvarovka určená k připojení kouřovodu pod úhlem,
  • dvířkový díl: komínová tvarovka určená ke kontrole a čištění kouřovodu nebo komína, k vymetání komínového průduchu z půdního prostoru nebo ze střechy (pro spotřebiče na pevná a kapalná paliva) a k vybírání pevných částí spalin z půdice komínového průduchu (pro spotřebiče na pevná a kapalná paliva). Otvory (vymetací, vybírací a čistící dle použití dvířkového dílu ve spalinové cesty) jsou uzavřeny těsnými komínovými dvířky z korozivzdorné oceli zajištěnými proti otevření. Velikost otvoru je 210 x 150 mm (0,031 m2).
  • díl s kontrolním otvorem: komínová tvarovka určená ke kontrole kouřovodu nebo komína. Kontrolní otvory jsou uzavřeny těsným víčkem ze stejného materiálu jako komínová vložka. Kontrolní otvory jsou zajištěny proti vypadnutí křídlovými maticemi. Velikost kruhových kontrolních otvorů odpovídá vnitřnímu průměru komínové vložky do světlosti 200 mm. Od světlosti komínové vložky 200 mm mají všechny kontrolní otvory průměr 200 mm,
  • kondenzátní jímka: konstrukční díl komínového průduchu nebo kouřovodu sloužící pro sběr a odvod kondenzátů nebo srážkové vody,
  • krycí deska (krycí plech): konstrukční díl sloužící k zakrytí mezery mezi komínovým pláštěm a komínovou vložkou, k ochranně komínové hlavy před povětrnostními vlivy a účinky spalin,
  • kotevní objímka: slouží k upevnění komínové vložky do komínového pláště. Materiál pásová korozivzdorná ocel průřezu 3 x 20 mm, 3 x 25 mm nebo 3 x 30 mm.
  • koleno (15°, 30°, 45°, 85°, 90° a 90° s kontrolním otvorem): konstrukční díl kouřovodu nebo komínu umožňující změnu směru spalinové cesty,
  • protidešťová komínová stříška: konstrukční díl sloužící k ochraně komínového průduchu před vnikáním dešťové vody,
  • redukce (vytahovaná redukce a svařovaná redukce): propojovací díl komponentů odlišného průměru.
Home | O nás | FAQ | Užitečné odkazy | Právní předpisy | Ke stažení | Pracovní příležitosti