Objednejte si bezplatnou technickou prohlídku,
v rámci které Vám navrhneme optimální technické a cenové řešení odvodu spalin.
Služby Měření emisí Revize komínů Kontroly komínů

Měření emisí

Měření emisí

Měření spalin

V souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, který nabyl platnosti dne 1. 6. 2002, provádíme měření účinnosti malých zdrojů znečištění. Provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečištění (do 200 kW) jsou povinni zajišťovat prostřednictvím autorizované osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest, a to nejméně jedenkrát za 2 roky.

Měření spalin - povinnost ze zákona

Tato povinnost se vztahuje na zdroje spalující pevná paliva od jmenovitého výkonu 15 kW a zdroje spalující plynná a kapalná paliva od jmenovitého výkonu 11 kW. Měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest se provádí u všech, kromě rodinných domů, bytů a staveb pro individuální rekreaci, s výjimkou případů, kdy jsou zdroje provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Tuto povinnost mají právnické i fyzické osoby.

Autorizace k měření a kontrole
(soubor PDF, 449 kB)
Home | O nás | FAQ | Užitečné odkazy | Právní předpisy | Ke stažení | Pracovní příležitosti